Köpa

Allmänt

Att köpa bostad i Spanien är ett stort beslut och innan man köper rekommenderar vi att ni åker och utforskar olika städer och områden först, så att ni vet var ni vill leta ert drömboende.
Kontakta därefter en mäklare på orten som ni har förtroende för och låt den mäklaren hjälpa er att finna det ni söker. Många tror att man behöver kontakta flera mäklare för att kunna ta del av hela utbudet och få ett så bra pris som möjligt.
Men vi har samarbete med flertalet mäklarföretag på kusten och hjälper er att leta på hela marknaden, inte bara på vårt eget utbud. Det påverkar inte priset på fastigheten som ni ska köpa, (då vi som mäklare delar på provisionen i dessa fall).
Bli inte förvånad om samma fastighet ligger ute hos olika mäklare, här är det inte lika vanligt att man har ensamrätt på fastigheten, men det förekommer också även om det inte är lika vanligt. Det finns heller ingen fastighetsmäklarlag som reglerar så här krävs varken erfarenhet eller utbildning för att jobba som förmedlare av fastigheter.
I Spanien är det heller ingen skillnad mellan att köpa en lägenhet och att köpa en villa, man får egen lagfart på båda och bostadsrättsföreningar förekommer knappt.

Mäklare

Hjälper dig att hitta rätt, ibland tar det tid, ibland går det snabbt, oftast har vi telefon och/eller mailkontakt en tid innan ni kommer ner så att vi lärt känna varandra så att vi visar rätt fastigheter då ni kommer ner på visning. Ju mer ni har förberett innan ni åker ner, desto lättare att ta steget att köpa om ni hittar rätt. Vi rekommenderar därför att ha finansieringen klar innan ni kommer ner till visning.

Finansiering

Har man en fastighet i Sverige där hypoteksutrymme finns, så kan man belåna sin bostad hemma för att låna till en fastighet i Spanien, men den spanska fastigheten kan inte pantsättas för lån i Sverige.
Hos en spansk bank kan du få ett hypotekslån till ungefär 50 % av bankens värdering om du ej är resident. Resident person kan få låna upp till 75 % av bankvärderingen. Finansieringen beror även på var huset befinner sig. Ligger det i en större ort är det lättare att finansiera än om huset ligger på landsbygden och är inskriven som finca rustica, (då vissa banker ger inte banklån för denna typ av fastighet). Räntan på lån uppgår till ca 3-5 % och amorteringsperioden är oftast ca 30-40 år.

Köparansvar

Köparen ansvarar för att noga undersöka bostaden innan han skriver på köpekontraktet.
Utgångspunkten är att bostaden säljs i befintligt skick med hänsyn till ålder, pris och användning. Vanligtvis kan man inte räkna med att fastigheten är flyttstädad på tillträdesdagen.

Skatter och avgifter vid köp

Tänk på att det tillkommer skatter och tillägg på köpeskillingen, på begagnade bostäder ca 10-13% varav 8 % i överföringsskatt (på köpeskilling upp till 400 000 eur) och resterande till advokat, registrering/inskrivning av lagfart och Notarie.
Vid köp av nyproducerade bostadsfastigheter, ca 12-15 % varav en statlig mervärdesskatt, om 10 % på köpeskillingen. Dessutom tillkommer en stämpelskatt om 1-1,5 % beroende på region och resterande till advokat, registrering/inskrivning av lagfart och Notarie.

Om du finansierar köpet helt eller delvis med bolån så tillkommer ytterligare omkostnader på ca 3 %.

Köpet

Vanligtvis blir ingen budgivning, men det händer då och då, om t.ex. två eller flera intressenter är intresserade av samma fastighet. Det är därför bra att vara förberedd så att du har med dig en bankdosa för att föra över reservationsbelopp, vanligtvis 3000 eur eller handpenningen på 10% för att kunna låsa affären och så att den plockas bort från marknaden.

Advokat

Nu är det dags för advokaten att utföra sitt arbete som gör alla juridiska kontroller på fastigheten, bl.a.så behöver man ett NIE nummer, det är ett s.k. spansktskatteidentifikationsnummer som man måste ha för att kunna köpa en bostad och öppna ett bankkonto m.m.
Advokaten kollar äganderätten, och om det finns några inteckningar eller servitut på fastigheten, att säljaren betalt sin IBI, kommunal fastighetsskatt, han kontaktar även Communidad, (samfällighet för gemensamma ytor, pool mm., om fastigheten ingår i en sådan) och kontrollerar att säljaren inte har några obetalda avgifter. Om något stort är på gång kommer advokaten att uppmärksamma detta.
Vidare kommer advokaten att kontrollera att inga obetalda avgifter finns för el, gas och vatten etc. då dessa skulder kan överföras på köparen eftersom de tillhör fastigheten. Telefonräkningar kontrolleras.
Om man inte har möjlighet att komma och vara med på tillträdesdagen då man träffas hos Notarien och skriver på lagfarten, betalar slutlikviden och får nycklarna, så kan man lämna en fullmakt till advokaten så att han sköter allt.
Anslutningsavgifter
Vi vill också påminna om att det vid tillträdet tillkommer anslutningsavgifter och/eller avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet och eventuellt byte av elskåp.

Notarie

Notarien främsta uppgift är att identifiera parterna och göra en slutkontroll att allt är i sin ordning. Medtag pass. Han kontrollerar att säljarens bank får slutbetalt och att köparens ev. banklån skrivs in i lagfarten ”escritura de compraventa”, som undertecknas av både säljare som köpare. I samband med undertecknandet betalas den officiella köpelikviden och nycklarna överlämnas.
Efter köpet
Så snart du genomfört själva köpet bör du byta nycklar och ta en försäkring. Efter ca 3-månader får du lagfarten.
Man betalar årligen en kommunal fastighetsskatt i Spanien, som beräknas på taxeringsvärdet. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner och ligger mellan 0,4 -1,1 procent. Som icke skatteresident betalar du även en statlig skatt som beräknas utifrån en bas på 1,1-2% av taxeringsvärdet, och själva skatten är sedan 24-25% av denna bas.